Duelemer Musek

D’Fanfare Gemeng Duelem as 1901 gegrënnt gin. Mir zielen de Moment 33 aktiv Musikanten, déi hirer Passioun mat Begeeschterung nogin. Dat ënnert der Leedung vum Här Jonathan Devière.

 

Fir déi Jonk Museksfrënn hu mir eng Jugendmusek

déi vum Ben Seil dirigéiert gëtt.

 

D'Prouwen vun der Fanfare sinn all Méinde vun 19:30 bis 21:15 Auer. De Jugendorchester prouft Méindes vu 18:45 bis 19:30 Auer. (Ausser an den Schoulvakanzen)

Freed um musizéieren ënner Frënn!Komm bei Eis an d'Musek!

Du spills en Instrument oder wëlls dech aktiv an engem flotten, dynamesche Veräin engagéieren? Da komm bei eis an d'Musek!

Rendez-vous ëmmer Méindes Owes tëschend 19:30 an 21:15 Auer, ausser an der Schoulwakanz.

Wanns de wëlls en Instrument léieren huel gäre Kontakt mat eisem Responsablen vun der Museksschoul op!

Mit fréen eis op Dech! 😉

Kontakt