De Comité


Präsident

Robert Vandivinit


Vizepräsident

Gino Barboni


Sekretär

Ben Seil

Charel Vandivinit


Caissier

Gino Barboni


Memberen

Anibal Pinto
Boris Vandivinit (Responsabel Musekschoul)
Bruno Barboni
Louis Karmeyer
Liz Vandivinit
Théo MarxKomm bei Eis an d'Musek!

Du spills en Instrument oder wëlls dech aktiv an engem flotten, dynamesche Veräin engagéieren? Da komm bei eis an d'Musek!

Rendez-vous ëmmer Méindes Owes tëschend 19:30 an 21:15 Auer, ausser an der Schoulwakanz.

Wanns de wëlls en Instrument léieren huel gäre Kontakt mat eisem Responsablen vun der Museksschoul op!

Mit fréen eis op Dech! 😉

Kontakt